Regels /algemene voorwaarden Koi-idol verkiezing.  
M.i.v. 1 februari 2017

Deelname is gratis aan de maandelijkse Koi-idol internet verkiezing, vrij van lidmaatschap, registratieplicht of het verstrekken van persoonsgegevens en alleen bedoelt voor de Nederlandse /Belgische hobbyist.
Voor jeugdige deelnemers tot en met 16 jaar wordt tijdens de finale een extra prijs beschikbaar gesteld. Gezien hun jeugdige leeftijd komen zij niet in aanmerking voor de reis naar Japan.
Naast de bestaande regels/ algemene voorwaarden die gelden op koigate.nl, zijn er voor de deelnemer/inschrijver aan de Koi-idol internet verkiezing nog een aantal aanvullende regels/ algemene voorwaarden van toepassing.
De inschrijvingen gaan per e-mail adres. De persoonsgegevens worden achteraf alleen bij de winnaars opgevraagd via het opgegeven e-mail adres. 
De persoonsgegevens worden gewaarborgd en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van de winnaars. Deze worden achteraf benaderd voor hun persoonsgegevens die alleen aan de sponsor “van de gewonnen prijs” wordt doorgegeven, dit om de uitreiking van de gewonnen prijs mogelijk te maken.
De deelnemer geeft met inzending voor deelname aan de Koi-idol verkiezing toestemming om de site Koigate en Koi-idol breed te promoten, gebruikmakend van zowel de ingezonden foto’s, en de gegevens van de deelnemende koi. Tevens kan er aan de deelnemer toestemming worden gevraagd om, voor- of achternaam en of provincie/land te vermelden ten behoeve van het schrijven/publiceren van een artikel over de winnaar.
De ” Koi-idol van de maand” verkiezing loopt maandelijks van feb. t/m dec.  (11 voorrondes)
Elke maand strijden, maximaal 30 deelnemers om de titel Koi-idol van de maand.
De maandwinnaar dingt automatisch mee naar de titel ”Koi-idol van het jaar”, welke in januari van het jaar daarop volgt. 
In de finale gaat de competitie van start tussen de maandwinnaars en een aantal te vergeven wildcards. Tot een totaal van 15 deelnemers.
Voor de ingeschreven koi worden behoudens het leven, geen regels of eisen gesteld.
Het is voor de hobbyisten mogelijk om hun dealer bij de inschrijving te vermelden, al dan niet met websitevermelding. Het tonen van de websitevermelding wordt door Koigate geaccordeerd en is alleen toegestaan voor banneradverteerders.

De Koi dient in eigendom van de deelnemende hobbyist te zijn. Het eigendom en aanwezigheid van de Koi wordt door een bezoek aan het huisadres van de winnaar gecontroleerd. Voor de maandwinnaars geldt dit tot en met de finale.

De deelnemer mag meerdere malen/maanden zijn koi (’s) inschrijven. Max. 3 koi’s per adres/deelnemer per maand. Een en dezelfde koi mag maximaal 2x per jaar deelnemen aan een maandverkiezing.

Als winnaar van een maand verkiezing is de deelnemer (tevens het adres) uitgesloten van deelname aan overige maandverkiezingen.
De deelnemer mag zijn inzending promoten om zijn positie te versterken en zijn kansen te vergroten.

Tip: Zorg er voor dat u bij uploaden van de foto's, uw mooiste/beste foto als eerste wordt toegevoegd. De foto's wordt als eerst getoond en naar de Jury doorgestuurd. Plaats deze foto in verticale stand.

Naast de maandwinnaars, kan Koigate en /of de jury nog een aantal wildcards vergeven voor deelname aan de finale. 
De winnaars van de Koi-idol verkiezing zullen anoniem op de website bekend worden gemaakt en worden ook persoonlijk via een e-mail op de hoogte gebracht. 
Oorkonde en trofee worden na bekendwording en controle van de winnaar persoonlijk overhandigd.
De verkiezing sluit om 21:00 op de laatste dag van de maand. De nieuwe verkiezing start daarna zo snel mogelijk.

Bij fraude of vervalsing van de foto's (waarbij de koi op de foto is bewerkt) of gegevens wordt men gediskwalificeerd.
Alsmede wordt men uitgesloten van deelname c.q. gediskwalificeerd bij publiekelijk geuite laster en/of smaad op de organisatie en haar juryleden, ook zal de organisatie hierin gepaste stappen ondernemen. 
.

Koigate is niet verantwoordelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prijzen die beschikbaar gesteld worden door de sponsoren.
De sponsoren zelf zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en afhandeling van de door hun gesponsorde prijzen.
Koigate kan op elk moment het reglement aanpassen/wijzigen.                                    Mee doen met Koi-Idol?


Koi-idol pro aanvulling:

Een keer per jaar (januari) wordt er naast de reguliere Koi-idol verkiezing ook een Koi-idol pro verkiezing gehouden voor alle dealers in Nederland en België. Elke Koidealer mag één of twee van zijn mooiste Nishikigoi deel laten nemen aan deze verkiezing. De winnaar zal beloond worden met een uniek vaandel en een jaar lang gratis banner plaatsing.

- Elke dealer mag max. 2 in de winkel en verkoop zittende koi inschrijven
- De deelname is gelimiteerd en samenwerkende dealers in de vorm van banner plaatsing zijn verzekerd van een plaats.