Regels /algemene voorwaarden Koi-idol verkiezing.  
M.i.v. 1 februari 2017

Deelname is gratis aan de maandelijkse Koi-idol internet verkiezing, vrij van lidmaatschap, registratieplicht of het verstrekken van persoonsgegevens en alleen bedoelt voor de Nederlandse /Belgische hobbyist.
Voor jeugdige deelnemers tot en met 16 jaar wordt tijdens de finale een extra prijs beschikbaar gesteld. Gezien hun jeugdige leeftijd komen zij niet in aanmerking voor de reis naar Japan.
Naast de bestaande regels/ algemene voorwaarden die gelden op koigate.nl, zijn er voor de deelnemer/inschrijver aan de Koi-idol internet verkiezing nog een aantal aanvullende regels/ algemene voorwaarden van toepassing.
De inschrijvingen gaan per e-mail adres. De persoonsgegevens worden achteraf alleen bij de winnaars opgevraagd via het opgegeven e-mail adres. 
De persoonsgegevens worden gewaarborgd en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van de winnaars. Deze worden achteraf benaderd voor hun persoonsgegevens die alleen aan de sponsor “van de gewonnen prijs” wordt doorgegeven, dit om de uitreiking van de gewonnen prijs mogelijk te maken.
De deelnemer geeft met inzending voor deelname aan de Koi-idol verkiezing toestemming om de site Koigate en Koi-idol breed te promoten, gebruikmakend van zowel de ingezonden foto’s, en de gegevens van de deelnemende koi. Tevens kan er aan de deelnemer toestemming worden gevraagd om, voor- of achternaam en of provincie/land te vermelden ten behoeve van het schrijven/publiceren van een artikel over de winnaar.
De ” Koi-idol van de maand” verkiezing loopt maandelijks van feb. t/m dec.  (11 voorrondes)
Elke maand strijden, maximaal 30 deelnemers om de titel Koi-idol van de maand.
De maandwinnaar dingt automatisch mee naar de titel ”Koi-idol van het jaar”, welke in januari van het jaar daarop volgt. 
In de finale gaat de competitie van start tussen de maandwinnaars en een aantal te vergeven wildcards. Tot een totaal van 15 deelnemers.
Voor de ingeschreven koi worden behoudens het leven, geen regels of eisen gesteld.
Het is voor de hobbyisten mogelijk om hun dealer bij de inschrijving te vermelden, al dan niet met websitevermelding. Het tonen van de websitevermelding wordt door Koigate geaccordeerd en is alleen toegestaan voor banneradverteerders.

De Koi dient in eigendom van de deelnemende hobbyist te zijn. Het eigendom en aanwezigheid van de Koi wordt door een bezoek aan het huisadres van de winnaar gecontroleerd. Voor de maandwinnaars geldt dit tot en met de finale.

De deelnemer mag meerdere malen/maanden zijn koi (’s) inschrijven. Max. 3 koi’s per adres/deelnemer per maand. Een en dezelfde koi mag maximaal 2x per jaar deelnemen aan een maandverkiezing.

Als winnaar van een maand verkiezing is de deelnemer (tevens het adres) uitgesloten van deelname aan overige maandverkiezingen.
De deelnemer mag zijn inzending promoten om zijn positie te versterken en zijn kansen te vergroten.

Tip: Zorg er voor dat u bij uploaden van de foto's, uw mooiste/beste foto als eerste wordt toegevoegd. De foto's wordt als eerst getoond en naar de Jury doorgestuurd. Plaats deze foto in verticale stand.

Naast de maandwinnaars, kan Koigate en /of de jury nog een aantal wildcards vergeven voor deelname aan de finale. 
De winnaars van de Koi-idol verkiezing zullen anoniem op de website bekend worden gemaakt en worden ook persoonlijk via een e-mail op de hoogte gebracht. 
Oorkonde en trofee worden na bekendwording en controle van de winnaar persoonlijk overhandigd.
De verkiezing sluit om 21:00 op de laatste dag van de maand. De nieuwe verkiezing start daarna zo snel mogelijk.

Bij fraude of vervalsing van de foto's (waarbij de koi op de foto is bewerkt) of gegevens wordt men gediskwalificeerd.
Alsmede wordt men uitgesloten van deelname c.q. gediskwalificeerd bij publiekelijk geuite laster en/of smaad op de organisatie en haar juryleden, ook zal de organisatie hierin gepaste stappen ondernemen. 
.

Koigate is niet verantwoordelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prijzen die beschikbaar gesteld worden door de sponsoren.
De sponsoren zelf zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en afhandeling van de door hun gesponsorde prijzen.
Koigate kan op elk moment het reglement aanpassen/wijzigen.                                    Mee doen met Koi-Idol?


Koi-idol pro aanvulling:

Een keer per jaar (januari) wordt er naast de reguliere Koi-idol verkiezing ook een Koi-idol pro verkiezing gehouden voor alle dealers in Nederland en België. Elke Koidealer mag één of twee van zijn mooiste Nishikigoi deel laten nemen aan deze verkiezing. De winnaar zal beloond worden met een uniek vaandel en een jaar lang gratis banner plaatsing.

- Elke dealer mag max. 2 in de winkel en verkoop zittende koi inschrijven
- De deelname is gelimiteerd en samenwerkende dealers in de vorm van banner plaatsing zijn verzekerd van een plaats.

De uitslag van de Koi-idol verkiezing wordt bepaald door een beoordeling van bezoekerstemmen en een jury.
De aanstelling en de beoordeling van de jury is gestart met de Finale Koi-idol 2010.
De bezoeker, geeft een beoordeling en brengt zijn stem (men) uit, op één of meerdere deelnemers, na gelang zijn / haar voorkeur.
De bezoeker bepaald op deze manier de positie van zijn / haar favoriete koi, binnen de verkiezing.
Deze positie, kan van belang zijn bij de totaalscore, van de bezoekersstemmen en het jury oordeel.
Bij deze stemming is niet het aantal sterren van belang, maar het aantal stemmen dat er aan wordt toegekend. Bij een gelijk aantal stemmen geeft de beoordeling in sterretjes de doorslag.
Er wordt van 0 tot maximaal 15 punten  toegekend  aan de deelnemers. bij meer dan 15 deelnemers krijgen de laagst gewaardeerde 0 punten
bij minder deelnemers.  b.v.  8 deelnemers is dan de toekenning 8  t/m 15 punten.Deze punten  spelen een belangrijke rol bij het eind oordeel. Stemming bezoekers
1. U beslist op welke koi u uw stem uit wilt brengen. 
2. U klikt op de titel van de Koi-Idol 
3. Er komen meerdere stembalkjes in beeld.
4. U beoordeeld de koi door het stembalkje aan te klikken
5. U stem is uitgebracht. 

Aan het eind van de maand wordt aan de hand van het aantal stemmen bepaald wie de meeste punten krijgt van het publiek. 

Het is iedereen geoorloofd, om zijn / haar favoriete Koi-idol te promoten.Stemming Jury
De Jury bestaat uit een  aantal leden en geeft, ieder afzonderlijk van elkaar, een beoordeling, c.q. een puntenverdeling aan de deelnemende koi ‘s.
De som van de jury en de bezoekers (eindscore) bepalen de uitslag! 
Bij een gelijke eindscore van de jury en bezoekerspunten te samen, geeft de som van de jury de doorslag.
Bij een gelijke score van de jury , geeft de aantal punten (positie) behaald door de bezoekers de doorslag. (zie eindscore)
(Voor uitleg en overzicht, zie onderstaand voorbeeld)

 De puntenverdeling van de Top 3 van de jury en de bezoekers worden na iedere verkiezing openbaar gemaakt.
De Koi-idol internet verkiezing, spannend tot de laatste minuut.

Voorbeeld: Beoordeling/Puntenverdeling Koi-idol verkiezing:

deelnemer positie
stemmen
punten
bezoekers
jurylid 1 jurylid 2 jurylid 3 totaal jury eindscore
(jury/bezoekers)
eindstand
Showa 1532 15 13 12 14 39 54 2e
Shiro 1205 14 14 13 13 40 54 1e
Sanke 1184 13 12 15 11 38 51 4e
Shusui 908 12 10 9 8 27 39 6e
Tancho 396 11 11 11 12 34 45 5e
Bekko 352 10 8 10 9 27 37 7e
Asagi 348 9 10 8 9 27 36 8e
Kohaku 326 8 15 14 15 44 52 3e

 

LET OP:
Eindstand 1 (Shiro)  en 2 (Showa): gelijke stand eindscore, jury beslist 
Eindstan 6 (Shusui), 7e Bekko en 8e (Asagi): gelijke stand jury, bezoekerspunten beslist

Koi-idol 2019: De reis naar Japan blijft in 2019 de hoofdprijs!!!!

De deelname blijft gratis. De prijzen liggen te wachten voor de Koi-idol 2019 competitie! Elke maandwinnaar automatisch een finaleplaats en gepersonaliseerde trofee! 

Wie pakt de titel  en verdient daarmee de reis naar Japan!?! 

De Hoofdprijs: een reis naar Japan.

De winnaar van de finale Koi-idol 2019 gaat op uitnodiging van Paul Souren en Shinji Koi Products. net als voorgaande jaren naar Japan.
Een Droomreis voor menig Koihobbyist.

Een 8 tot 10 daags geheel verzorgde rondreis, langs diverse kwekers en de traditionele kwekers, de bakermat van de hobby! Een unicum, een dagje meehelpen, het mogen ervaren en kijken achter de schermen van de traditionele kweker en hun cultuur.
  stefan mudpond 3 stefan isa 1 tempel 4 tempel 9 
Paul Souren zal de winnaar Koi-idol 2019 persoonlijk begeleiden en heeft daar nog een aantal verrassingen in petto!
Eenmaal daar is er ook de mogelijkheid, om op eigen kosten, souvenirs of je ultieme koi aan te kopen, of activiteiten te ondernemen.
 
Team Koigate, bedankt Paul Souren en Shinji Koi Products voor het beschikbaar stellen van deze schitterende hoofdprijs.                                                                                                  

2e Prijs: ????  Natuurlijk doe wij ons best om hier invulling aan te geven. 

3e Prijs: ????  Ook hieraan zouden wij graag richting de hobbyist invulling aan willen geven.

Voelt u zich als producent voor invulling van bovenstaande geroepen, neem dan contact met ons op !
info@koigate.com 

Maar je hoeft niet te wachten tot de finale voordat je kans maakt op een prijs. Je maakt maandelijks ook kans op één van de 3 andere schitterende prijzen in de 11 voorrondes, “Koi-idol van de maand”

Elke maand naast een kans op de  Eer, Titel en Trofee, een finaleplaats.
Uw dealer waar de koi is aangekocht ontvangt hiervan een oorkonde.
zijn verder nog onderstaande prijzen, door de sponsoren, beschikbaar gesteld.

dsh medium

Gepersonaliseerde trofee's worden maandelijks aangeboden door
 Domburg Sportprijzen Holland


Koi-idol maand prijzen op een rijtje:

1e plaats:

JBL klein Voor elke maandwinnaaar stelt JBL een Aquatest Combiset en ruim 8 kg Koivoer beschikbaar. 
Daarbij de JBL cataloges 2019 vol met tips en artikelen.

2e Plaats:

nieuw logo shinji


  Een cheque, ter waarde van € 100.- te besteden aan 
  Shinji Koi producten.

3e plaats: Een keuze uit :

Optie 1: Een jaarabonnement op . 
Koiwijzer LogoHet magazine van koivereniging, Koi2000.
Koiwijzer een leerzaam en informatief magazine, dat 4 keer per jaar wordt uigegeven.

 Optie 2: Een jaarabonnement op . 

Logo NVNKOI magazine, het lijfblad van de Nishikigoi Vereniging Nederland

De N.V.N. brengt zes keer per jaar het minimaal 132 pagina’s dikke magazine KOI uit. Door middel van dit magazine kunt u alles leren over de schitterende koihobby. Met dit blad streven wij ernaar om zowel de beginnende alsook de gevorderde hobbyist te voorzien van de nieuwste informatie. Wat wij zo belangrijk vinden, is dat u als lezer niet meer dezelfde kostbare fouten maakt die reeds door anderen zijn gemaakt.    


Team Koigate bedankt hierbij alle sponsoren voor de door hen beschikbaar gestelde prijzen.

Waar wacht je nog op?
Schrijf je hier in!  Ga met jouw Koi-idol, naast de prijzen, trofee, voor een finaleplaats en maak daarbij kans om je droomreis waar te maken.

Regels /algemene voorwaarden Koi-idol verkiezing.  
M.i.v. 1 februari 2017

Deelname is gratis aan de maandelijkse Koi-idol internet verkiezing, vrij van lidmaatschap, registratieplicht of het verstrekken van persoonsgegevens en alleen bedoelt voor de Nederlandse /Belgische hobbyist.
Voor jeugdige deelnemers tot en met 16 jaar wordt tijdens de finale een extra prijs beschikbaar gesteld. Gezien hun jeugdige leeftijd komen zij niet in aanmerking voor de reis naar Japan.
Naast de bestaande regels/ algemene voorwaarden die gelden op koigate.nl, zijn er voor de deelnemer/inschrijver aan de Koi-idol internet verkiezing nog een aantal aanvullende regels/ algemene voorwaarden van toepassing.
De inschrijvingen gaan per e-mail adres. De persoonsgegevens worden achteraf alleen bij de winnaars opgevraagd via het opgegeven e-mail adres. 
De persoonsgegevens worden gewaarborgd en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van de winnaars. Deze worden achteraf benaderd voor hun persoonsgegevens die alleen aan de sponsor “van de gewonnen prijs” wordt doorgegeven, dit om de uitreiking van de gewonnen prijs mogelijk te maken.
De deelnemer geeft met inzending voor deelname aan de Koi-idol verkiezing toestemming om de site Koigate en Koi-idol breed te promoten, gebruikmakend van zowel de ingezonden foto’s, en de gegevens van de deelnemende koi. Tevens kan er aan de deelnemer toestemming worden gevraagd om, voor- of achternaam en of provincie/land te vermelden ten behoeve van het schrijven/publiceren van een artikel over de winnaar.
De ” Koi-idol van de maand” verkiezing loopt maandelijks van feb. t/m dec.  (11 voorrondes)
Elke maand strijden, maximaal 30 deelnemers om de titel Koi-idol van de maand.
De maandwinnaar dingt automatisch mee naar de titel ”Koi-idol van het jaar”, welke in januari van het jaar daarop volgt. 
In de finale gaat de competitie van start tussen de maandwinnaars en een aantal te vergeven wildcards. Tot een totaal van 15 deelnemers.
Voor de ingeschreven koi worden behoudens het leven, geen regels of eisen gesteld.
Het is voor de hobbyisten mogelijk om hun dealer bij de inschrijving te vermelden, al dan niet met websitevermelding. Het tonen van de websitevermelding wordt door Koigate geaccordeerd en is alleen toegestaan voor banneradverteerders.

De Koi dient in eigendom van de deelnemende hobbyist te zijn. Het eigendom en aanwezigheid van de Koi wordt door een bezoek aan het huisadres van de winnaar gecontroleerd. Voor de maandwinnaars geldt dit tot en met de finale.

De deelnemer mag meerdere malen/maanden zijn koi (’s) inschrijven. Max. 3 koi’s per adres/deelnemer per maand. Een en dezelfde koi mag maximaal 2x per jaar deelnemen aan een maandverkiezing.

Als winnaar van een maand verkiezing is de deelnemer (tevens het adres) uitgesloten van deelname aan overige maandverkiezingen.
De deelnemer mag zijn inzending promoten om zijn positie te versterken en zijn kansen te vergroten.

Tip: Zorg er voor dat u bij uploaden van de foto's, uw mooiste/beste foto als eerste wordt toegevoegd. De foto's wordt als eerst getoond en naar de Jury doorgestuurd. Plaats deze foto in verticale stand.

Naast de maandwinnaars, kan Koigate en /of de jury nog een aantal wildcards vergeven voor deelname aan de finale. 
De winnaars van de Koi-idol verkiezing zullen anoniem op de website bekend worden gemaakt en worden ook persoonlijk via een e-mail op de hoogte gebracht. 
Oorkonde en trofee worden na bekendwording en controle van de winnaar persoonlijk overhandigd.
De verkiezing sluit om 21:00 op de laatste dag van de maand. De nieuwe verkiezing start daarna zo snel mogelijk.

Bij fraude of vervalsing van de foto's (waarbij de koi op de foto is bewerkt) of gegevens wordt men gediskwalificeerd.
Alsmede wordt men uitgesloten van deelname c.q. gediskwalificeerd bij publiekelijk geuite laster en/of smaad op de organisatie en haar juryleden, ook zal de organisatie hierin gepaste stappen ondernemen. 
.

Koigate is niet verantwoordelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prijzen die beschikbaar gesteld worden door de sponsoren.
De sponsoren zelf zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en afhandeling van de door hun gesponsorde prijzen.
Koigate kan op elk moment het reglement aanpassen/wijzigen.                                    Mee doen met Koi-Idol?


Koi-idol pro aanvulling:

Een keer per jaar (januari) wordt er naast de reguliere Koi-idol verkiezing ook een Koi-idol pro verkiezing gehouden voor alle dealers in Nederland en België. Elke Koidealer mag één of twee van zijn mooiste Nishikigoi deel laten nemen aan deze verkiezing. De winnaar zal beloond worden met een uniek vaandel en een jaar lang gratis banner plaatsing.

- Elke dealer mag max. 2 in de winkel en verkoop zittende koi inschrijven
- De deelname is gelimiteerd en samenwerkende dealers in de vorm van banner plaatsing zijn verzekerd van een plaats.

Zowel de bezoeker en de jury baseren hun beoordeling op de ingezonden foto’s Hieronder enkele tips om uw kansen te verhogen en bezoekers en jury te overtuigen van de schoonheid van uw Koi-idol.

Duidelijke foto's zijn van groot belang voor de beoordeling door de jury, maar ook voor u zelf. De maandwinnaar wordt afgebeeld op de trofee. 

Let op! De foto's zowel verticaal als horizontaal worden in de zelfde breedte getoond. Tip! Benut deze ruimte optimaal.
Kantel of snij de foto bij in een fotobewerkingsprogramma.

 Te beoordelen           Minder te beoordelen            Moeilijk te beoordelen

Goed te beoordelen              Minder goed te beoordelen         Nauwelijks te beoordelen

Kijk en zie hoe een koihandelaar zijn toppers met een foto aan u presenteert. Bowlen van een Koi geeft meestal het mooiste resultaat.

  • Benut de mogelijkheid van het maximaal aantal in te zenden foto’s.
  • Maak van foto 1. Een staande foto, van boven op de rug gezien en met de kop naar beneden gericht.
  • Maak van foto 2. Een detail foto van iets wat u aanspreekt aan deze koi, b.v.  tekening-,schubpatroon.
  • Maak duidelijke foto’s in  helder water, op een foto van een perfecte Kohaku kan zwevend vuil  op een sumi (zwart )plekje lijken. 

Nieuw sinds 2013: U kunt nu ook een youtube filmpje toevoegen aan uw inzending!

Mocht u bij inschrijving een melding krijgen dat uw foto's te groot zijn (max 400kb per foto) gebruik dan een fotobewerkingsprogramma om het formaat van uw foto te wijzigen. Tip: microsoft picture manager, paint of picasa en dergelijke. Eventueel kunt u ons ook mailen voor hulp op info@koigate.com.

Hieronder een korte uitleg voor het invullen van het inschrijfformulier

  • U gaat naar het inschrijfformulier
  • Invulvelden met een sterretje zijn verplicht. (uw privacy wordt gewaarborgd)
  • Desgewenst, kunt u ook een korte beschrijving, rede, of promofilmpje  van uw deelnemende Koi toevoegen.
  • U kunt maximaal 2 foto's toevoegen, door op bladeren te klikken.
  • Nadat u alle invulvelden en foto's heeft ingevuld, klikt u toevoegen.
  • Uw inschrijving is voltooid. De verkiezing zal vanaf de eerste dag van elke de maand van start gaan op de site. Wij wensen u alvast veel succes met uw deelname aan de verkiezing.

Subcategories

Elke maand worden alle inzendingen van Koi-idol (naast het publiek) beoordeeld door een 5 tal juryleden. Wij zijn erg vereerd met en dankbaar voor hun medewerking! 

De maandelijkse beoordeling vindt plaats, onder voorzitterschap van Toën Feyen en de juryleden Paul Souren, Eddie Godec, Anja en Richard Albertsboer.

Hieronder een profielschets van de juryleden: