Goromo

Perfect

Goromo

Nisai goromo van 32 cm

Naam Koi

Goromo

Soort Koi

Nisai

Lengte (cm)

32

Kweker

Marujyu

Body (vorm)

2.3/3 rating (20 votes)

Kleurenpatroon

2.5/3 rating (20 votes)